top of page

Hjem  |  Prosjekter Utleie av mannskap

Rehabilitering av tunneler i Akershus

Follo-, Merraskott- og Nordbytunnelen

Fem tunneler i Aksershus skal innen 2020 rehabiliteres for å oppfylle kravene i EUs tunnelsikkerhetsforskrift. 

AGTunnel har leid ut mannskap til Gjerden Fjellsikring for å bistå vann- og frostsikringsarbeidet i Follotunnelen, Merraskottunnelen og Nordbytunnelen. 

Tidsrom: 2018

Utførelse: Utleie av mannskap

Oppdragsgiver: Gjerden Fjellsikring

Tunneler i region midt, utbedring

Ellingsøy-, Valderøy- og Godøytunnelen

For å oppfylle de nye kravene i EUs tunnelsikkerhetsforskrift skal det i alt oppgraderes 200 riksveitunnelen på landsbasis. 

Som en del av denne oppgraderingen er AF Gruppen ansvarlig for utbedringen av Godøytunnelen på Fv. 658 og Ellingsøy- og Valderøytunnelen på Rv. 658 i Ålesund.

I forbindelse med denne oppgraderingen har AGTunnel bistått AF Gruppen i form av bemanning. 

Tidsrom: 2018

Utførelse: Utleie av mannskap

Oppdragsgiver: AF Gruppen

Rv. 80 Bypakke Bodø

Bodøtunnelen

Bypakke Bodø er et felles løft for å gi Bodø by et mer fremtidsrettet og tryggere samferdselssystem. Det største delprosjektet i pakken er 3,5 km ny vei mellom Hundstadmoen og Thallekrysset der Bodøtunnelen utgjør 2,8 km. Tunnelen går i to løp, med to kjørefelt i hver retning. 

 

I forbindelse med byggingen av tunnelen har AGTunnel bistått Veidekkes vann- og frostsikringsarbeid i form av bemanning. Vi har også boret i tunnelen. 

Tidsrom: 2017–2018

Utførelse: Utleie av mannskap

Oppdragsgiver: Veidekke AS

Tunneler i Region Midt, utbedring

Måndalstunnelen

For å oppfylle de nye kravene i EUs tunnelsikkerhetsforskrift skal det i alt  oppgraderes 200 riksveitunneler på landsbasis.

 

Som en del av denne oppgradering er AF Gruppen ansvarlig for utbedringen av Måndalstunnelen på E136 i Rauma. 

I forbindelse med denne oppgraderingen har AGTunnel bistått vann- og frostsikringsarbeidet i form av bemanning. 

Tidsrom: 2017

Utførelse: Utleie av mannskap

Oppdragsgiver: AF Gruppen

Tunneler i Oslo, Rehabilitering

Brynstunnelen

Brynstunnelen på Rv. 150 og E6 er en av Oslos eldste tunneler. Etter mange år med mye trafikk var det et stort behov for oppgradering og vedlikehold i tunnelen. Rehabiliteringen av Brynstunnelen var en del av et større prosjekt for å trygge tunnelene i Oslo.

I forbindelse med rehabiliteringen av Brynstunnelen har AGTunnel bistått Veidekke i form av bemanning. Dette var kun timebasert, uten noen materialleveranser. 

Dette var vårt første prosjekt. Vi takker Veidekke for oppdraget og tilliten!

Tidsrom: 2016

Utførelse: Utleie av mannskap

Oppdragsgiver: Veidekke AS

bottom of page