top of page

Hjem  |  Prosjekter Spiralen

Tunneloppgradering Spiralen

Spiralen tunnel

spiralen.jpg

Spiralen (1650 m) er en heliksformet biltunnel i Bragernesåsen i Drammen. Tunnelen slynger seg opp seks og en halv akse og ender i friluft på Spiraltoppen. Spiralen starter på 50 meter over havet og ender på 312 meter over havet. 

CNN Travel gjorde i 2016 en kåring av verdens 10 mest spesielle tunneler, der de omtalte Spiralen som dramatisk og rangerte tunnelen på 6 plass.

Oppgraderingen av Spiralen skal gjøre tunnelen sikrere, tørrere og med oppdaterte tekniske løsninger på ventilasjon, lys, styring og overvåkning. 

For vår del omfatter kontrakten sikring, samt vann- og frostsikring av Spiralen.

Tidsrom: 2020

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 5600 m²

Oppdragsgiver: BS. Graveservice AS 

bottom of page