top of page

Hjem  |  Prosjekter

Tiltak 17 - Rv. 5 Kletten, gang- og sykkeltunnel

Førdepakken

40008_01.jpg

På østsiden av rv. 5 skal det skal bygges en separat gang- og sykkeltunnel parallelt med Klettentunnelen. Denne 440 meter lange tunnelen skal erstatte den smale gang- og sykkelveien i dagens tunnel, og vil legge til rette for bedre forhold for gående og syklende. 

Prosjektet omfatter sprenging av 20 000m³ fjell, grunnarbeid, vann- og frostsikring og brannsikring. Til slutt skal hele tunnelen hvitmales.

Tidsrom: 2021

Utførelse: Ny gang- og sykkelvei

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Utbygging

bottom of page