E134 Haukeli

Vågslidtunnelen og Haukelitunnelen

I perioden fra 2020 til 2022 skal Statens vegvesen oppgradere to tunneler langs E134 på Haukelifjell.

Prosjektet omfatter rehabilitering av Vågslidtunnelen (1643 m) og Haukelitunnelen (5692 m) på E134 i Vinje og Odda kommune. Arbeidene utføres for å møte kravene i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriften og skal øke sikkerheten i tunnelene, spesielt med tanke på trafikkulykker og brann.

For vår del omfatter prosjektet i montering av vann- og frostsikring.

2020 - 2022

Vann- og frostsikring

Bertelsen og Garpestad AS