Tunnelvedlikehold fylkesveger 2020

Tunnelvedlikehold Troms og Finnmark

Kontrakten med Troms og Finnmark fylkeskommune omfatter vedlikehold av fylkesvegtunneler i Troms og Finnmark fylke. Kontrakten går over ett år, med opsjon på ett pluss ett år.

Formålet med kontrakten er å foreta nødvendige tiltak for å bevare og forbedre sikkerheten for reisende i Troms og Finnmark. Vi skal utføre vedlikeholdsarbeid på skader og mangler ved en flere tunneler i fylket, samt eventuelle skader som oppstår i kontraktsperioden.

Omfanget av arbeidet er i hovedsak vann- og frostsikring, brannsikring, etablering av PE-skum, bergsikring i form av rensk og sprøytebetong samt montering av bolter.

2020 - 2021

Vann- og frostsikring

Troms og Finnmark fylkeskommune