Fv. 17 Liafjellet og Olvikvatnet

Liafjelltunnelen og Bakliholtantunnelen

Formålet med utbyggingen på prosjekt Fv. 17 Liafjellet–Olvikvatnet er hovedsakelig å rassikre strekningen.​

Fra Brattland sør for Liafjellet til kommunegrensen mellom Lurøy og Rødøy bygges det 5,5 km ny vei. Fylkesveien vil gå gjennom to tunneler; Liafjelltunnelen (2000 m) og Bakliholtantunnelen (360 m).

For vår del omfattet prosjektet i montering av 100% PE-skum i begge tunnelene. Total mengde på 41 870 m² PE-skum.

2018 - 2019

Vann- og frostsikring

PNC Norge AS