Førdepakken tiltak 17 - Rv. 5 Kletten

Klettentunnelen

På østsiden av rv. 5 skal det skal bygges en separat gang- og sykkeltunnel parallelt med Klettentunnelen. Denne 440 meter lange tunnelen skal erstatte den smale gang- og sykkelveien i dagens tunnel, og vil legge til rette for bedre forhold for gående og syklende.

Prosjektet omfatter sprenging av 20 000m³ fjell, grunnarbeid, vann- og frostsikring og brannsikring. Til slutt skal hele tunnelen hvitmales.

2021 - 2022

Ny gang- og sykkelvei

Statens Vegvesen utbygging