Tunneloppgradering Region Vest

Arnanipa-, Sætre- og Bjørkhaugtunnelen

Prosjektet på E16 i Hordaland innebærer oppgradering av tre tunneler; Arnanipatunnelen (2133 m), Sætretunnelen (720 m) og Bjørkhaugtunnelen (558 m).

Tunnelene som er en del av innfartsåren til Bergen sto ferdig i 1980 og har nå behov for en generell oppgradering. Det inkluderer oppgradering av ventilasjons-systemet, vann- og frostsikring, samt sikkerhetsutstyr.

Vår leveranse omfatter montering av 7000 – 10 000 m² PE-skum i Arnanipa-tunnelen. Det settes nye sikringsbolter og ny sikringssprutbetong. I tillegg sprenges det ut ny nisje til et teknisk bygg.

2019 - 2022

Vann- og frostsikring

Risa AS