E69 Nordkapptunnelen

E69 Nordkapptunnelen

Nordkapptunnelen E69 Nordkapptunnelen Høsten 2023 utførte AGTunnel på oppdrag fra Nordisk Fjellsikring AS omfattende oppgraderingsarbeider i Nordkapptunnelen, en kritisk del av europavei 69 i Finnmark. Som underentreprenør var vårt ansvar å levere vann- og...
Tunnelvedlikehold Troms og Finnmark

Tunnelvedlikehold Troms og Finnmark

Grunnfarnestunnelen Storfjelltunnelen Øksfjordtunellen Kaperskartunnelen Svarthollatunnelen Hestentunnelen Breitindtunnelen Falkebergtunnelen Nordmannsettunnelen Geitskartunnelen Sifjordtunnelen Fjellsendtunnelen Riventunnelen Pollfjelltunnelen Tunnelvedlikehold Troms...
Fv. 723 Herfjordtunnelen og Ryssdalstunnelen

Fv. 723 Herfjordtunnelen og Ryssdalstunnelen

Ryssdalstunnelen Herfjordtunnelen Herfjordtunnelen og Ryssdalstunnelen Hensikten med utbyggingen av Herfjordtunnelen og Ryssdalstunnelen på prosjekt Fv. 723 Herfjord–Ryssdalen er å erstatte den rasutsatte veien gjennom Ryssdalen og langs Herfjorden. Her bygges det 4,2...