Førdepakken, Rv. 5 Kletten, gang- og sykkeltunnel

Førdepakken, Rv. 5 Kletten, gang- og sykkeltunnel

Kletten gang- og sykkeltunnel Førdepakken Rv. 5 Kletten, gang- og sykkeltunnel Rv. 5 Kletten, gang- og sykkeltunnel er tiltak 17 i Førdepakken og var AGTunnel sitt første tunneldrivningsprosjekt. Formålet med prosjektet var å erstatte den gamle og smale gang- og...