Tunnelvedlikehold Troms og Finnmark

Grunnfarnestunnelen

Storfjelltunnelen

Øksfjordtunellen

Kaperskartunnelen

Svarthollatunnelen

Hestentunnelen

Breitindtunnelen

Falkebergtunnelen

Nordmannsettunnelen

Geitskartunnelen

Sifjordtunnelen

Fjellsendtunnelen

Riventunnelen

Pollfjelltunnelen

Tunnelvedlikehold Troms og Finnmark

Tunnelvedlikehold Troms og Finnmark

Kontrakten med Troms og Finnmark fylkeskommune omfatter vedlikehold av fylkesveitunneler i Troms og Finnmark fylke. Kontrakten går over ett år, med opsjon på ett pluss ett år. 

Formålet med kontrakten er å foreta nødvendige tiltak for å bevare og forbedre sikkerheten for reisende i Troms og Finnmark. Vi skal utføre vedlikeholdsarbeid på skader og mangler ved en flere tunneler i fylket, samt eventuelle skader som oppstår i kontraktsperioden.

Omfanget av arbeidet er i hovedsak vann- og frostsikring, brannsikring, etablering av PE-skum, bergsikring i form av rensk og sprøytebetong samt montering av bolter. 

Tidsrom: 2020 – 2021

Utførelse: Vann- og Frostsikring, Tunnelvedlikehold

Oppdragsgiver: Troms og Finnmark Fylkeskommune