Rv. 13 Jobergtunnelen

Jobergtunnelen

Jobergtunnelen

Jobergtunnelen

Jobergtunnelen, en del av Vossapakko, strekker seg over 2035 meter gjennom Granvin kommune i Hardanger og representerer et betydelig skritt i rassikring i regionen. Av særlig interesse er en 100 meter lang seksjon bygget i løsmasser, som gjør denne tunnelen til den første i Norge konstruert med denne metoden.

Vår rolle i prosjektet inkluderte levering og montering av 30 500 m² vann- og frostsikring, hvor vi benyttet nettarmert PE-skum sikret med et 8 cm tykt betonglag for optimal brannsikkerhet. Vi stod også for leveransen og installasjonen av tekniske bolter, som forberedelse til elektro installasjon.

Tidsrom: 2016-2017

Utførelse: Vann- og Frostsikring, Montering av tekniske bolter

Oppdragsgiver: Metrostav AS

Montering av PE-skum

Mer om prosjektet

Prosjektet skilte seg ut ved sin bruk av NATM-metoden, markert som den første planlagte bruken i Norge, og den aller første gangen denne metoden ble anvendt for veitunneler. Inkludert i prosjektet var sikring av Riksvei 13 mot skred og steinras, som omfattet en tunnel på 2035 meter og 800 meter vei i dagen.

Størstedelen av tunnelen, 1935 meter, ble konstruert ved bruk av «drill & blast»-metoden. De første 100 meterne på østsiden ble derimot utgravd med NATM-metoden, der hovedprinsippene ble fulgt: oppdeling av tverrsnittet, forsterkning av fronten med sprøytebetong og sikringsbolter, støtte med gitterbuer, armeringsnett og sprøytebetong, profilforsterkning med rørspiling og omfattende geoteknisk overvåkning av tunnelen, bergoverdekningen og portalen.

NATM-metoden ble implementert i morenemateriale med vannforekomst og berggrunn bestående av fyllitt. «Drill & blast»-metoden ble først anvendt i gneis, og mot øst, også i fyllitt. Tunnelen ble isolert med PE-matter på 45 mm og et 80 mm tykt lag av sprøytebetong med mikrofiber. I seksjonen utgravd med NATM-metoden ble det installert permanent forsterkning bestående av konstruksjonsbetong med en innlagt membran.

Byggestart: September 2015

Ferdigstilling: August 2017

Finansiering: Ca 570 mill kr