Fv. 53 Ljotelitunnelen

Ljotelitunnelen

Ljotelitunnelen

Ljotelitunnelen

Ljotelitunnelen er et skredsikringsprosjekt som ligger langs fv. 53 i Årdal, og det har som mål å erstatte en kilometer med vei som er utsatt for steinsprang, snøskred og is som detter ned i veien.

Tunnelen strekker seg over 1100 meter og vil erstatte den eksisterende utsatte veistrekningen. I tillegg er omtrent 700 meter av den eksisterende veien bli oppgradert i tilknytning til tunnelen. Overskuddsmassen fra tunnelbyggingen har blitt brukt til å bygge rundt 700 meter ny vei ved Holsbru, som erstatter den gamle Holsbrutunnelen. Det er lagt ned imponerende 122 000 arbeidstimer uten noen større uheldige hendelser.

AGTunnel har utført vann- og frostsikringsarbeid for oppdragsgiver og hovedentreprenør Flage Maskin AS. Arbeidet omfatter ca 24 910m2 med vann- og frostsikring i form av PE skum.

Tidsrom: 2020

Utførelse: Vann- og Frostsikring

Oppdragsgiver: Flage Maskin AS

Mer om Ljotelitunnelen

Strekningen Ljoteli på fv. 53 i Årdal kommune, som ligger ved foten av Sognefjorden, har vært utsatt for steinsprang, snøskred og is som har falt ned på veien. Byggingen av Ljotelitunnelen har vært en viktig skredsikringstiltak for å trygge trafikantene og redusere risikoen for veiskader. Målet er å gjøre fv. 53 til en mer forutsigbar og åpen vei med færre stengninger. Inngangene til tunnelen er sikret med stålstag og fanggjerder. I tillegg er det bygget omtrent 700 meter ny vei i tilknytning til prosjektet, inkludert 600 meter ny fylkesvei ved Holsbru, som er bygget på deponimasse fra tunnelen.

Fylkesordfører Jon Askeland hadde gleden av å klippe snoren, og dermed ble tunnelen offisielt åpnet for trafikk. Den 1100 meter lange tunnelen i Ljoteli langs fv. 53 gir nå en tryggere veiforbindelse for trafikanter i området.

Arbeidet med prosjektet startet på våren i 2019, og den offisielle åpningen fant sted den 23. Februar 2022. Opprinnelig var åpningsdatoen planlagt sent på høsten i 2021, men på grunn av tekniske utfordringer med styringssystemet og den endelige godkjennelsen av bruksløyvet fra Vegdirektoratet, ble åpningen utsatt til Februar 2022. Nye veitunneler har strenge krav til kommunikasjonssystemer og sikkerhetsutstyr for å ivareta trafikantenes sikkerhet.