FV 17 Liatindtunnelen

Liatindtunnelen

Liatindtunnelen

Liatindtunnelen

Formålet med Liatindtunnelen og utbyggingen på prosjekt Fv. 17 Liafjellet–Olvikvatnet er hovedsakelig å rassikre strekningen.

Fra Brattland sør for Liafjellet til kommunegrensen mellom Lurøy og Rødøy bygges det 5,5 km ny vei. Fylkesveien vil gå gjennom to tunneler; Liatindtunnelen på 2000 meter og Bakliholtantunnelen på 360 meter. 

For vår del omfattet prosjektet i montering av 100% PE-skum i begge tunnelene. Total mengde på 41 870 m² PE-skum.

Tidsrom: 2018-2019

Utførelse: Vann- og Frostsikring

Oppdragsgiver: PNC Norge AS