Helsingborg Vattentorn

Helsingborg, Vattentorn

Helsingborg Vattentorn DEMSA

Helsingborg Vattentorn

AGTunnel har fått i oppdrag av NSVA og NCC Sverige å montere membran innvendig i Helsingborgs nye vanntårn, Helsingborg Vattentorn DEMSA. Vanntårnet bygges for sikre den fremtidige vanndistribusjonen i Nordvestlige Skåne og har en nyskapende arkitektur som bringer tanker om en moderne akvedukt. 

Vanntårnet vil bli 40 meter høyt og bestå av en betongring med en diameter på 90 meter, som hviler på 24 betongsøyler. Vannet vil renne gjennom ringen, som på den måten vil gi god omsetning av vannvolumet. 

AGTunnel har fått i oppdrag å belegge betongringen innvendig med et drikkevannsgodkjent membranfor. Membranen, med et underliggende drenerings- og beskyttelseslag, monteres mot betongen, og sveises deretter sammen for en 100% tett konstruksjon. 

Det er første gang en membran er montert i et drikkevanns reservoar i Sverige. 

AGTunnel takker for tilliten og godt samarbeid!

Tidsrom: 2020

Utførelse: Membran montasje

Oppdragsgiver: NSVA/NCC Sverige