Fv. 866 Kågentunnelen

Kågentunnelen

Kågentunnelen

Kågentunnelen

Kågentunnelen på fylkesvei 866 i Skjervøy kommune i Troms er en 1733 meter lang skredsikringstunnel. Tunnelen ble åpnet i 1991 for å erstatte den rasfarlige strekningen mellom Flåten og Skognebukta på Kågen.

I forbindelse med rehabiliteringen av Kågentunnelen har vi vært ansvarlig for utførelse av vann- og frostsikring. Vår leveranse omfattet i montering av 6000 m² PE-skum.

Tidsrom: 2018

Utførelse: Vann- og Frostsikring

Oppdragsgiver: Anlegg Nord / Statens Vegvesen