Fv. 723 Herfjordtunnelen og Ryssdalstunnelen

Ryssdalstunnelen

Herfjordtunnelen

Herfjordtunnelen og Ryssdalstunnelen

Herfjordtunnelen og Ryssdalstunnelen

Hensikten med utbyggingen av Herfjordtunnelen og Ryssdalstunnelen på prosjekt Fv. 723 Herfjord–Ryssdalen er å erstatte den rasutsatte veien gjennom Ryssdalen og langs Herfjorden. Her bygges det 4,2 km. ny vei, inkludert to tunneler; Herfjordtunnelen (605 m) og Ryssdalstunnelen (780 m). 

For vår del omfattet prosjektet i montering av PE-skum i deler av begge tunnelene. Toltat 20 000 m² PE-skum. Vi har i tillegg levert alt av tekniske bolter. (Som ventilatorbolt, skiltbolt og kabelbru-bolter).

Tidsrom: 2018-2019

Utførelse: Vann- og Frostsikring, Montering av tekniske bolter

Oppdragsgiver: Kruse Smith AS