Fv. 704 Tanemtunnelen

Tanemtunnelen

Tanemtunnelen

Fv. 704 Tanem–Tulluan

På strekningen mellom Tanem og Tulluan arbeides det nå med å anlegge en ny vei som strekker seg over 4,5 kilometer, og som følger en alternativ rute i forhold til dagens Brøttemsvegen. Hovedmålet med dette prosjektet er å forbedre både trafikksikkerhet og miljø. Den nye veien vil effektivt lede tungtrafikken bort fra boligområdene langs denne strekningen, spesielt i nærheten av skoler og barnehager. I tillegg vil den forbedre tilgjengeligheten til flere næringsområder, som potensielt kan skape nye arbeidsplasser. Prosjektet innebærer en 980 meter lang tunnel hvor AGTunnel skal utføre vann- og frostsikring.

Tidsrom: 2023

Utførelse: Vann- og Frostsikring

Oppdragsgiver: Søbstad AS

Tanemtunnelen

Som en del av prosjektet Fv. 704 Tanem–Tulluan skal det bygges en 980 meter lang tunnel kjent som Tanemtunnelen. Tunnelen hadde gjennomslag den 26. Mai 2023 og siden har det blitt jobbet med å sikre tunnelen. Nå skal AGTunnel inn og utføre vann- og frostsikring i hele tunnelen.

Mer om prosjektet

I nord starter den nye veiruten med en frisk arm i rundkjøringen på Tanem. Veien går raskt inn i en 980 meter lang tunnel under Litjmyrberget. Deretter følger veiruten langs Vassfjellet i sørlig retning på vestsiden av grustakene. Den krysser Tullbekken via en bro ved Bromstadtrøa og passerer det nye næringsområdet på Tullusmyra. En ny vei blir anlagt like sør for Kloppstykket og kobler seg til Vassfjellvegen i en rundkjøring og Brøttemsvegen i et T-kryss. Veiprosjektet avsluttes med en rundkjøring i Moen-krysset.

I prosjektet inkluderes også en 30 meter lang gang- og sykkelvei samt 250 meter støyskjerming.

Trafikkmengde

Den gjennomsnittlige trafikkmengden på Brøttemsvegen (nåværende fv. 704) gjennom Tanem er omtrent 3 500 kjøretøy per dag. 16 prosent av trafikken består av tungtransport.

Lenger sør på Brøttemsvegen mot Tulluan avtar trafikkmengden til omtrent 1 500 kjøretøy per dag. Hoveddelen av gjennomgangstrafikken og nærings-/massetransporten vil bli omdirigert fra Brøttemsvegen til den nye veien. Veien vil ha en fartsgrense på 80 km/t.

Video om prosjektet

Byggestart: Mai 2022

Ferdigstilling: Høsten 2024

Finansiering: Ca 600 mill kr

Info hentet fra miljopakken.no