Fv. 450 Røyrdalen tunnel

Røyrdalen tunnel

Røyrdalen Tunnel

Røyrdalen Tunnel

Med mål om å forbedre fremkommelighet og sikkerhet på Fv. 450 i Dirdal i Rogaland ble fylkesveien lagt om og Røyrdalstunnelen (722 m) oppgradert. Oppgraderingen innebar utvidelse av ca. 700 meter av tunnelen til profil T9,5.

Vår leveranse omfattet i utførelse av vann- og frostsikring i form av 15500 m2 nettarmert PE-skum i hele tunnelen, i tillegg til levering og montering av tekniske bolter.

Tidsrom: 2017

Utførelse: Vann- og Frostsikring, Montering av tekniske bolter

Oppdragsgiver: Kruse Smith AS