Førdepakken, Rv. 5 Kletten, gang- og sykkeltunnel

Kletten gang- og sykkeltunnel

Førdepakken

Førdepakken

Rv. 5 Kletten, gang- og sykkeltunnel

Rv. 5 Kletten, gang- og sykkeltunnel er tiltak 17 i Førdepakken og var AGTunnel sitt første tunneldrivningsprosjekt. Formålet med prosjektet var å erstatte den gamle og smale gang- og sykkelveien i Klettatunnelen. Prosjektet startet høsten 2021 og vi hadde gjennomslag i Februar 2022. Tunnelen åpnet offisielt den 16. September 2022.

Tunnelen er 440 meter lang og har blitt en liten attraksjon grunnet stilig og fargerik effektbelysning. Prosjektet omfatter sprenging av 20 000m³ fjell, grunnarbeid, vann- og frostsikring og brannsikring. Til slutt skal hele tunnelen hvitmales.

Tidsrom: 2021

Utførelse: Tunneldrivning

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Video av effektbelysning i tunnelen