E69 Nordkapptunnelen

Nordkapptunnelen

E69 Nordkapptunnelen

E69 Nordkapptunnelen

Høsten 2023 utførte AGTunnel på oppdrag fra Nordisk Fjellsikring AS omfattende oppgraderingsarbeider i Nordkapptunnelen, en kritisk del av europavei 69 i Finnmark. Som underentreprenør var vårt ansvar å levere vann- og frostsikring for å sikre tunnelens funksjonalitet og sikkerhet i henhold til EU’s tunnelsikkerhetsforskrift.

Prosjektet innebar nøye planlegging og koordinering med hovedentreprenøren samt lokale myndigheter for å sikre en smidig gjennomføring med minimal forstyrrelse av trafikken. Våre løsninger forbedrer ikke bare tunnelens strukturelle integritet, men også sikkerheten for alle trafikanter. Det er også tilrettelagt for at syklister trygt kan ferdes gjennom tunnelen.

AGTunnel er stolt av å ha bidratt til oppgraderingen av Nordkapptunnelen. Vår innsats er et bevis på vår dedikasjon til kvalitet og sikkerhet, og vi ser frem til å fortsette å levere pålitelige og innovative løsninger for fremtidige infrastrukturprosjekter.

AGTunnel takker for tilliten og godt samarbeid med alle involverte parter!

Tidsrom: 2023

Utførelse: Vann- og Frostsikring

Oppdragsgiver: Nordisk Fjellsikring AS

Byggherre: Statens Vegvesen

Om Nordkapptunnelen

Nordkapptunnelen åpnet 15. juni 1999 som en del av FATIMA-prosjektet, og forbinder fastlandet med Magerøya. Tunnelen erstattet den tidligere fergestrekningen mellom Kåfjord og Honningsvåg. Tunnelen strekker seg 6 875 meter og er den lengste veitunnelen i Finnmark. Den var også verdens nest lengste undersjøiske veitunnel ved åpningen, kun slått av Tokyobuktatunnelen. Tunnelen ligger 212 meter under havet på det dypeste og har en maksimal stigning på 10 %. Tunnelen er utstyrt med automatiske kuldeporter som beskytter mot isdannelse om vinteren.