E6 Bergåstunnelen

Bergåstunnelen

Illustrasjon Svenningelv Bru

E6 Svenningelv – Lien

Bergåstunnelen og Falkflogtunnelen i delprosjektet E6 Svenningelv – Lien hvor vi skal utføre vann- og frostsikring, er en del av Helgelandspakken. Vi har oppstart rundt August 2024 og vil oppadatere denne siden med bilder, videoer og informasjon når vi er kommet i gang.

Helgelandspakken forbedrer trafikksikkerheten og framkommeligheten i Helgeland ved å bygge 10,1 km ny E6 ved Trofors, noe som forkorter veien med 2,5 km. Prosjektet inkluderer bruer, tunneler, en jernbanekryssning, og en gang- og sykkelbro. Prosjektet startet i 2021 av LNS AS, etter ny reguleringsplan på grunn av dårlig grunn.

I 2022 ble prosjektet nominert til Byggenæringens klimapris for sin miljøvennlige myrløsning, som kuttet utslipp med 90%. Utfordringer som løsmasser i Bergåstunnelen ble overvunnet med ny teknikk. Prosjektet bidrar også til lokal næringsutvikling sør for Trofors.

Tidsrom: 2024

Utførelse: Vann- og Frostsikring

Oppdragsgiver: LNS AS

Byggherre: Statens Vegvesen

Bergåstunnelen og Falkflogtunnelen

Bergåstunnelen på ca 2021 meter og Falkflogtunnelen, en vilttunnel på ca 90 meter.

Mer om prosjektet

Helgelandspakken tar sikte på å øke framkommeligheten og forbedre trafikksikkerheten gjennom Helgeland. Prosjektet omfatter bygging av ca. 10,1 kilometer ny E6 på vestsiden av Vefsna, forbi Trofors sør i Nordland, og vil ved fullførelse redusere den eksisterende veistrekningen med 2,5 kilometer. Dette inkluderer to større bruer, en jernbanekryssning, en 80 meter lang gang- og sykkelbro, samt to tunneler.

Arbeidet startet høsten 2021 med LNS AS som hovedentreprenør, etter en ny reguleringsplan ble vedtatt på grunn av dårlige grunnforhold. I 2022 ble prosjektet, sammen med Statens Vegvesen, LNS, og NGI, nominert til Byggenæringens klimapris for sin innovative «Flytende» vei over myr-løsning, som reduserte klimautslippene med 90%.

Utfordringer har blitt møtt underveis, som uforutsette løsmasser i Bergåstunnelen, løst med en banebrytende teknikk for Norge. Dette delprosjektet, som inkluderer etablering av et stort næringsområde sør for Trofors sentrum, markerer et stort skritt mot et sikrere og mer effektivt veisystem i regionen. Se video under for mer.

Byggestart: Høsten 2021

Ferdigstilling: Antatt Høst 2025

Finansiering: Ca 1,3 mrd. kr

Info hentet fra LNS.no og vegvesen.no