E39 Skjeggestadtunnelen

Skjeggestadtunnelen

Skjeggestadtunnelen

Tunnelene i Region Sør utsettes for stor slitasje, og har derfor behov for omfattende rehabilitering. Skjeggestadtunnelen (585 m) på E39 i Flekkefjord rehabiliteres av hensyn til sikkerheten i tunnelen, og for å oppfylle kravene i EUs nye tunnelsikkerhetsforskrift. 

Vår leveranse omfattet i utførelse av vann- og frostsikring i form av nettarmert PE-skum i deler av tunnelen, inkludert mot portaler. 

Tidsrom: 2017

Utførelse: Vann- og Frostsikring

Oppdragsgiver: Kruse Smith AS