E16 Rødølstunnelen

Rødølstunnelen

Rødølstunnelen

Rødølstunnelen

Rødølstunnelen er en del av den 4 km nye strekningen og utgjør 2,1 km. For å bedre standarden på E16 mellom Borlaug i Sogn og Fjordane og Øye i Oppland, ble det lagt ny vei utenom sentrum.  

For vår del omfattet prosjektet i utførelse av 35000 m2 vann- og frostsikring i form av nettarmert PE-skum (2 lag a 50 mm, butt i butt) i store deler av tunnelen. Vi hadde også ansvar for levering og montering av tekniske bolter. 

Tidsrom: 2018

Utførelse: Vann- og Frostsikring

Oppdragsgiver: Strabag AG