E134 Mælefjelltunnelen

Mælefjelltunnelen

Mælefjelltunnelen

E134 er som korteste vei fra Drammen til Haugesund en av hovedforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet. For å bedre fremkommeligheten og øke trafikksikkerheten legges veien gjennom tunnel fra Gvammen til Århus. Den nye veien vil korte ned E134 med 11 km. og redusere kjøretiden for tunge kjøretøy med ca. 18 minutter.

For vår del omfattet prosjektet i montering av 14000 m2 PE-skum.

Tidsrom: 2018

Utførelse: Vann- og Frostsikring

Oppdragsgiver: NCC Norge AS