Bruvedlikehold i Agder

Bruvedlikehold i Agder var vårt første bruprosjekt og omfattet rehabilitering og vedlikeholdsarbeider på totalt 9 veibruer i Agder.
7 bruer i Aust-Agder og 2 i Vest-Agder. 

Vår leveranse besto av:

  • Utførelse av sandblåsing
  • Lakkering av stålkonstuksjoner
  • Rehabilitering av betong
  • Utskifting av trevirke
  • Autovern

Tidsrom: 2017-2018

Utførelse: Overflatebehandling

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen