E16 Bagnskleivtunnelen

Bagnskleivtunnelen

Bagnskleivtunnelen

Bagnskleivtunnelen

E16 Bagn-Bjørgo Bagnskleivtunnelen, er et delprosjekt i utbyggingen av ny E16 gjennom Valdres. Som en del av denne opprustningen består dette prosjektet i omlegging og utbedring av den 11 km lange strekningen mellom Bagn og Bjørgo, inkludert bygging av tunnelen på 4300 meter mellom Bagn og Klosbøle. 

For vår del omfattet prosjektet i montering av PE-skum i Bagnskleiv-tunnelen. Vi har montert 105 000m² PE-skum i dobbelt lag – total mengde på 210 000 m² PE-skum.

Tidsrom: 2018-2019

Utførelse: Vann- og Frostsikring

Oppdragsgiver: Skanska Norge AS