Oppstart Tanemtunnelen

Da er vi kommet i gang i Tanemtunnelen. Tanemtunnelen er den del av prosjektet Fv. 704 Tanem–Tulluan i Miljøpakken Trondheim.

Les mer om prosjektet her: https://www.agtunnel.no/project/fv-704-tanemtunnelen