Oppstart Sykkelstamvegen

Da er vi snart i gang på Sykkelstamvegen Schancheholen prosjektet. Vi begynner med boring og jobber oss gjennom til alle 6500kvm med vann- og frostsikring er montert. 😃👍