ISO Sertifisert

ISO-sertifisering er en markør for høy kvalitet, organisatorisk dyktighet og evnen til å oppfylle internasjonale standarder. ISO (International Organization for Standardization) utvikler og publiserer standarder som dekker et bredt spekter av industrielle og kommersielle områder. Å være ISO-sertifisert betyr at en organisasjon har blitt vurdert og funnet i samsvar med de spesifikke standardene som gjelder for deres bransje. Dette kan gi en rekke fordeler, inkludert forbedret omdømme, økt tillit fra kunder og samarbeidspartnere, samt en mer effektiv drift.

 

AGTunnel ISO Sertifisert

AGTunnel AS er ISO sertifisert bedrift i ISO 9001 og ISO 14001.

ISO 9001 demonstrerer at vi oppfyller internasjonale standarder for kvalitetsledelse og ved å implementere en grundig kvalitetsstyring har vi optimalisert prosesser, redusert feil og sikret kontinuerlig forbedring.

ISO 14001 bekrefter vår forpliktelse til miljøledelse og bærekraft. Ved å implementere miljøstyringssystemer i tråd med ISO 14001 vil vi kunne redusere miljøpåvirkningen, spare ressurser og imøtekomme stadig strengere miljøkrav.

ISO Sertifisert
ISO 9001 og ISO 14001 sertifiserings merker.