Nytt prosjekt – Sykkelstamvegen Schancheholen!

Vi skal utføre 6500kvm med vann- og frostsikring, ferdig brannsikret i en tunnel på Sykkelstamvegen Schancheholen. Arbeidet starter i begynnelsen av juni. Vi takker Stangeland Maskin for oppdraget!