Nytt Prosjekt! E6 Svenningelv – Lien

Vi kan med glede melde at vi har sikret et nytt prosjekt med entreprenøren LNS . LNS har drevet 2 tunneler, Bergåstunnelen på ca 2020 meter og Falkflogtunnelen på ca 90 meter. AGTunnel skal utføre over 41000 m2 vann- og frostsikring, ferdig med brannsikring. Vi har forventet oppstart i August og gleder oss til å komme i gang. Vi takker LNS for oppdraget. 🤝

Les mer om prosjektet her: https://www.agtunnel.no/project/e6-bergastunnelen