Nominet til Årets Lyspris 2023

Kletten, gang- og sykkeltunnel hvor vi var hovedentreprenør er nominert til Norsk Lyspris 2023! 🤩

Det unike lysdesignet er prosjektert av Norconsult og utgjør en stor del av det som gjør tunnelen unik. 😎

Les mer på lyskultur.no https://lyskultur.no/nyheter/nominerte-norsk-lyspris-2023/

eller les mer om prosjektet og se video av lyset på vår nettside https://www.agtunnel.no/project/fordepakken