top of page

Hjem  |  Prosjekter Havstadtunnelen

Fv. 410

Havstadtunnelen

Havstad_7.png

Havstadtunnelen (435 m) på Fv. 410 øst for Arendal leder trafikken bort fra den smale veien forbi Fluet mellom Havstad og Kuvinga. Som en del av rehabiliteringen har Havstadtunnelen fått ny vann- og frostsikring. 

I forbindelse med rehabiliteringen av tunnelen har vi levert og montert vann- og frostsikring. Tunnelen var sikret mot vann og frost med et aluminiumshvelv i dårlig forfatning. Det ble fjernet og erstattet med nettarmert PE-skum (montert med 8 cm betong) montert som butt i butt med omfar. Vi hadde også ansvar for levering og montering av tekniske bolter.

Tidsrom: 2016–2017

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmenge PE: 14 000 m²

Oppdragsgiver: Kruse Smith AS

bottom of page