Hjem  |  Prosjekter :  Ellingsøy-, Valderøy og Godøytunnelen

Tunneler i region midt, utbedring

Ellingsøy-, Valderøy- og Godøytunnelen

For å oppfylle de nye kravene i EUs tunnelsikkerhetsforskrift skal det i alt oppgraderes 200 riksveitunnelen på landsbasis. 

Som en del av denne oppgraderingen er AF Gruppen ansvarlig for utbedringen av Godøytunnelen på Fv. 658 og Ellingsøy- og Valderøytunnelen på Rv. 658 i Ålesund.

Vår leveranse

I forbindelse med denne oppgraderingen har AGTunnel bistått AF Gruppen i form av bemanning. 

Tidsrom: 2018

Utførelse: Utleie av mannskap

Oppdragsgiver: AF Gruppen

KONTAKT OSS

AGTunnel AS

Bygdinvegen 1987A, 2940 Heggenes

Telefon: 936 96 076

FØLG OSS

  • Facebook - Hvit Circle
  • Linkedin - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle