Oppstart Sykkelstamvegen

Oppstart Sykkelstamvegen

Da er vi snart i gang på Sykkelstamvegen Schancheholen prosjektet. Vi begynner med boring og jobber oss gjennom til alle 6500kvm med vann- og frostsikring er montert. 😃👍
Oppstart Tanemtunnelen

Oppstart Tanemtunnelen

Da er vi kommet i gang i Tanemtunnelen. Tanemtunnelen er den del av prosjektet Fv. 704 Tanem–Tulluan i Miljøpakken Trondheim. Les mer om prosjektet her: https://www.agtunnel.no/project/fv-704-tanemtunnelen