31_50003_Korsmyra_bw.jpg
31_50003_Korsmyra.jpg

Vann- og frostsikring for 

Fv. 63 Korsmyra - Indreeide

30_10008_Langangen_bw.jpg
30_10008_Langangen.jpg

Vann- og frostsikring for B&G Tunnel AS

E18 Langangen - Rugtvedt

29_40011_Seimsdal_bw.jpg
29_40011_Seimsdal.jpg

Vann- og frostsikring for Bertelsen og Garpestad

Fv. 303 Seimsdalstunnelen

25_40007_Ljoteli_bw.jpg
25_40007_Ljoteli.jpg

Vann- og frostsikring for Gjerden Fjellsikring AS

Tussentunnelen

27_40009_Ulriken_bw.jpg
27_40009_Ulriken.jpg

Vann- og frostsikring for W. Giertsen Tunnel AS

Ulriken

26_40008_Førdepakken_bw.jpg
26_40008_Førdepakken.jpg

Tunndeldriving for Statens Vegvesen

Førdepakken tiltak 17 Kletten

25_40007_Ljoteli_bw.jpg
25_40007_Ljoteli.jpg

Vann- og frostsikring for Flage Maskin AS

Fv. 53 Ljoteli

24_40006_HordaKvitur_bw.jpg
24_40006_HordaKvitur.jpg

Vann- og frostsikring for Bjarne Solli Graveservice AS

Horda- og Kviturtunnelen

22_10006_Haukeli_bw.jpg
22_10006_Haukeli.jpg

Vann- og frostsikring for Bertelse og Garpestad AS

E134 Haukeli

22_60006_Troms_bw.jpg
22_60006_Troms.jpg

Vann- og frostsikring for tffk

Tunnelvedlikehold Troms og Finnmark

21_Helsingborg_bw.jpg
21_Helsingborg.jpg

Membran montasje for NSVA/NCC Sverige

Helsingborg, Vattentorn

20_10005_Spiralen_bw.jpg
20_10005_Spiralen.jpg

Vann- og frostsikring for BS. Graveservice AS

Spiralen tunnel

19 - Arnanipa bw.jpg
19 - Arnanipa.jpg

Vann- og frostsikring for Risa AS

18 - liafjell bw.jpg
18 - liafjell.jpg

Vann- og frostsikring for PNC Norge  AS

Fv. 17 Liafjellet - Olvikvatnet

17 - bagn bw.jpg
17 - bagn.jpg

Vann- og frostsikring for Skanska Norge AS

E16 Bagn – Bjørgo

16 - Gvammen bw.jpg
16 - gvammen.jpg

Vann- og frostsikring for NCC Norge AS

E134 Århus – Gvammen

12 - Sunnmøre bw.jpg
12 - Sunnmøre.jpg

Vann- og frostsikring for Gjerden Fjellsikring

Fv. 633 Tunnel Kleiva

14 - Ryss bw.jpg
14 - ryss.jpg

Vann- og frostsikring for Kruse Smith AS

Fv. 723 Ryssdalen – Herfjord

13 - Hellfjordtunnelen.jpg
13 - SumstadHellfjord.jpg

Vann- og frostsikring for Kruse Smith AS

Fv. 14 Sumstad – Hellfjord

12 - Sunnmøre bw.jpg
12 - Sunnmøre.jpg

Utleie av mannskap til AF Gruppen AS

Tunnelutbedring Sunnmøre

11 - Kågentunnelen bw.jpg
11 - Kågentunnelen.jpg

Vann- og frostsikring for Anlegg Nord/Statens Vegvesen

Fv. 866 Kågentunnelen

10- Maursundtunnelen bw.jpg
10 - Maursundtunnelen.jpg

Vann- og frostsikring for CemPro AS/Statens Vegvesen

Fv. 866 Maursundtunnelen

7 - Øye bw.jpg
7 - Øye.jpg

Vann- og frostsikring for Strabag AG

E16 Øye–Eidsbru

4 - Dirdal bw.jpg
4 - Dirdal.jpg

Vann- og frostsikring for Kruse Smith AS

Fv. 45 Dirdal

9 - Bodøtunnelen bw.jpg
9 - Bodøtunnelen.jpg

Utleie av mannskap til Veidekke AS

Rv. 80 Bodø

6 - Måndalstunnelen bw.jpg
6 - Måndalstunnelen.jpg

Utleie av mannskap til AF Gruppen

Måndalstunnelen

3 - Jobergtunnelen bw.jpg
3 - Jobergtunnelen.jpg

Vann- og frostsikring for Metrostav AS

Rv. 13 Jobergtunnelen

8 - Agder bw.jpg
8 - agder.jpg

Overflatebehandling

Bruvedlikehold Agder 2017–2018

5 - skjeggestad bw.jpg
5 - skjeggestad.jpg

Vann- og frostsikring for Kruse Smith AS

E39 Skjeggestadtunnelen

2 - Havstadtunnelen bw.jpg
2 - Havstadtunnelen.jpg

Vann- og frostsikring for Kruse Smith AS

Fv. 410 Havstadtunnelen

1 - Brynstunnelen bw.jpg
1 - Brynstunnelen.jpg
Utleie av mannskap til Veidekke AS