Besøk av ordfører Arnstein Menes fra Sogndal kommune og Line Bjelde fra Sogn Næring

I dag har vi besøk av ordfører Arnstein Menes fra Sogndal kommune og Line Bjelde fra Sogn Næring.


De er her for å lære litt mer om AGTunnel AS, hvem vi er, hva vi gjør og vår plass i lokalsamfunnet. Som privat aktør og den nest største arbeidsplassen i Sogndal kommune er det viktig for oss å ha god kontakt og samarbeid med kommunen og Sogn Næring. Så i dag har vår egen Are Oxholm en liten presentasjon som forteller litt om oss.


Vi setter veldig pris på besøket i dag og håper på et langt og godt samarbeid fremover!

Møte med Sogndal kommune og Sogn Næring