Nytt prosjekt! Rv. 555 Sotrasambandet

Nytt prosjekt! Rv. 555 Sotrasambandet

AGTunnel er stolte over å kunngjøre at vi skal utføre vannsikring i nye Kolltveittunnelen, som består av to løp, hvert løp på 930 meter. Arbeidet vil inkludere installasjon av 28,000 m² membran og 15,000 m² elementer. Vi ser frem til å sette i gang. Følg med for flere...
LNS Eiendom blir majoritetseier i AGTunnel

LNS Eiendom blir majoritetseier i AGTunnel

LNS Eiendom er morselskapet til LNS AS som har tunnel, masseflytting, gruvedrift og betong som sine forretningsområder. AGTunnel er en nordisk tunnelentreprenør som har spisskompetanse innen sikring. De utfører vann og frostsikring både i nye og eksisterende tunneler...